Våra produkter

Produktval & Information

Vi hjälper dig att välja rätt produkt i ett tidigt skede i processen. Limning kommer ofta in för sent, som ersättning för andra metoder för att sammanfoga komponenter. Men för att kunna utnyttja limningens fördelar måste konstruktionen från början anpassas för denna sammanfogningsmetod. Det räcker inte att enbart anpassa fogarna i efterhand.
Det finns många fördelar med att använda lim. Limning kan möjliggöra en reducerad materialmängd, vilket ger både viktbesparingar och lägre energiförbrukning än traditionella tekniker för sammanfogning. Dessutom gör lim det möjligt att sammanfoga material som inte går att svetsa, material med olika värmeutvidgningskoefficient, eller material med varierande spalter.
Vi tar fram rätt produkt utifrån egenskaperna på ytorna som ska sammanfogas. Vi kan också vara en partner i utvecklingen då ni lär er konstruera för limning.
När vi genomför en analys för att välja rätt produkt använder vi oss främst av termodynamisk adsorptionsteori och dess ytspänningsskala. Varje material har en viss ytspänning, oavsett om det är i fast eller flytande form. Men oberoende av hur starkt lim man använder blir hållfastheten aldrig större än styrkan hos de ytor man sammanfogar.
Minst lika viktigt att ta hänsyn till är naturligtvis appliceringen av produkten. Vilket material ska produkten användas på – och vilka påfrestningar kommer produkten sedan att utsättas för? Samma material kan kräva helt olika limtyper.
Klart att vi på Gluspec AB kan hjälpa alla våra kunder med private label.

Metakrylatlim

Modifierade 2-komponents metakrylatlim (MMA-lim) är avancerade lim för dagens avancerade plaster, kompositer och metaller. Gluespecs MMA-lim är speciellt formulerade för att ge tillförlitliga limfogar på ett brett spektra av material, inklusive många av dagens mest avancerade och svårlimmade plaster. Gluespecs lim kan normalt användas utan föregående slipning eller annan förbehandling. Detta minskar dels behovet av avfettningsmedel, dels reducerar det produktionstiden markant.
Snabb härdning i rumstemperatur eliminerar behovet av värmehärdning och möjliggör snabbare och billigare hantering. Efter härdning bildar Gluespecs MMA-lim en höghållfast limfog med mycket bra skjuv-, riv- och slaghållfasthet – även vid temperaturer ned till -70ºC. Gluespecs MMA-lim kan också malas ned och återvinnas med många av dagens moderna termoplaster utan negativ inverkan på det material som kan återvinnas.
Vårt program innehåller både 1:1-system och 10:1-system. Samtliga produkter finns att köpa i bulkvolym eller i patronsystem. Till samtliga patronsystem finns manuella eller pneumatiska appliceringspistoler. Vi kan även hjälpa till med doseringsutrustningar.
Metakrylatlim finns med öppentider från 4-40 minuter, fixeringstider från 12-90 minuter och brottförlängning från 5-175%. Skjuvhållfasthet på >20 N/mm2 kan erhållas med vissa typer.

T2000 & T4000

I många fall kan T2000/T4000 produkterna ersätta traditionella mekaniska packningar. Vid användning som flänstätning ger T2000/T4000 fördelen att den skyddar fogen mot korrosion. Gluespecs flänstätningsmedel är resistenta mot vanligt förekommande oljor och gaser. I motsats till traditionella mekaniska packningar behöver flänsskruvarna inte efterdras. Till dessa (T2000/T4000) finns även en AKTIVATOR så man kan utnyttja dessa goda egenskaper även på inaktiva materia så som plast,rödmetal,aluminium, rostfritt m.m.

Silicon

Högtemperaturtålig (RTV)silikontätning som i rumstemperatur härdar (vulkaniserar) till silikongummi. POWER CAN har mycket goda kyla-, värme- och åldringse-genskaper. Produkten är elektriskt isolerande, kan användas som packning eller tätning. POWER CAN är beständig mot olja, lösningsmedel och de flesta kemi-kalier. POWER CAN är dammtorr inom 10 – 15 minuter.

SGS 676

Lösningsmedelfri tixotrop (rinner ej) gängtätning för säker tätning av metallgängförband mot gas, vatten, gasol, kemikalier mm.
Gluespec SGS 676 förblir elastisk och tål höga påfrestningar, såväl vibrationer som temperaturväxlingar.
Produkten är lätt att demontera och används med fördel för tätning av förband i gasarmaturer-, apparater och i samband med gasinstallationer.

Gluespec Gäng & Låsvätska

Gluespec låser gängan och bibehåller det applicerade åtdragningsmomentet, vilket förhindrar att gängan glappar upp. Samtidigt fyller Gluespecs låsvätska hålrummen i gängorna, tätar dem och motverkar korrosion. Om gängorna måste demonteras skall en medelstark grad eller svagare användas. Kan användas både som gänglås,bussningsmontering samt cylinderfastsättning.En bra kombo produkt.

Snabblim

Cyanoakrylatlim är även kända som superlim eller snabblim och på grund av deras utomordentliga egenskaper – enkomponents, lösningsmedelsfria, mycket snabbhärdande – uppfyller de fortfarande idag användarnas behov. Gluespec utvecklar sina cyanoakrylater kontinuerligt för att garantera bästa resultat för industriella användare. Detta innebär att produkterna inte bara är utvecklade för specifika applikationer, utan att även andra parametrar, som t.ex. hållbarhet har förbättrats. Detaljer limmade med Gluespecs snabblim ger användaren tillförlitlig mekanisk hållfasthet, goda generella hållfasthetsegenskaper på de flesta icke porösa material, tillräcklig temperaturresistens, förbättrad elasticitet, god åldrings- och klimatresistens samt en god resistens mot ozon.Där även ett nyuvecklat flexibelt snabblim ingår i sortimentet.

Vi tillhanda produkter för såväl underhåll som produktion . Ingår även aerosol produkter i vårt sortiment.
Ring så står vi till ert förfogande , det är vårt jobb!

Ring oss idag!

0705-886093